МАТ-КОЛ

Математички колоквијум, МАТ-КОЛ (Бања Лука),  је службени гласник Научног друштва математичара Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, који излази од 1995. године. Издавач часописа МАТ-КОЛ je Научно друштво математичара Бања Лука.

МАТ-КОЛ је часопис отвореног приступа, сви објављени радови су доступни бесплатно.

Тренутно издање: XXX (1) (2024)

ISSN 0354-6969 (p)
ISSN 1986-5228 (o)

 

МАТ-КОЛ прихвата за публиковање радове из методике наставе математике и информатике, математичког образовања, филозофије и историје математике, теоријске и примјењене математике и информатике везане за наставу, као и оригиналне научне радове из области математике и информатике. МАТ-КОЛ је вишејезички часопис, објављује радове на српском / хрватском / босанском и/или eнглеском језику. МАТ-КОЛ такође доноси радове излагане на Математичком семинару Друштва. Сви радови се рецензирају.  Редакција часописа подстиче читаоце да пишу о својим искуствима у реализацији наставе математике и/или информатике на свим нивоима образовања. Часопис излази два пута годишње.