Студирај математику и/или информатику

Упиши се Контактирај нас

Основне студије

Наставни смјер

Дипломирани професор математике и
информатике за средњу школу (240 ECTS)

Прочитајте више ››

Општи смјер

Дипломирани математичар и информатичар
(240 ECTS)

Прочитајте више ››

Информатички смјер

Дипломирани информатичар (240 ECTS)

Прочитајте више ››

Мастер и докторске студије

Мастер математике

Mатематичка анализа и примјене | Aлгебра и геометрија (60 ECTS)

Прочитајте више ››