Дипломирани информатичар – 240 ЕЦТС

 

Иновирани студиј информатике на Природно-математичком факултету је осмишљен по најновијим европским и свјетским стандардима и слободни смо рећи да тренутно представља најмодернији информатички студиј у региону.

Студиј је конципиран на начин да омогући студентима стицање фундаменталних и дисциплинарних знања у складу са прихваћеним нормама на европском нивоу, као и основе специфичних знања из најактуелнијих рачунарских наука и информатике. У том смислу, свршени студенти информатике ће моћи да одговоре на захтјеве у различитим индустријским, научним и административним установама.

На овом смјеру се, поред основних математичких и информатичких области, изучавају и најмодерније области информатике, као што су data science, big data analytics (наука о подацима и аналитика великих података), рад у дистрибуираним системима и noSQL базама података, биоинформатика, софтверско инжењерство итд. Студенти изучавају методе програмирања интернет и мобилних апликација, а од програмских језика се изучавају: Python, Java, PHP, C, C++, javascript, HTML, Haskell, Prolog…

У оквиру студија планирана је и обавезна студентска пракса, коју студенти обављају у јавним и приватним IT компанијама са којима Факултет има уговор у пословно-техничкој сарадњи.

Наставни план и програм

Услови за упис на информатички смјер

Услови преласка са других смјерова

За све додатне информације можете писати на имејл адресу matinf@pmf.unibl.org